Aanvragen - afwijzingen

Midden in Corona werd de Rotterdam Swim opeens aangemerkt als een groot B evenement. Voor de derde grote lockdown van 14 december 2021 tot 14 januari 2022 was mijn aanvraag voor 15 jaar Rotterdam Swim al twee afgewezen. In 2020 had ik mijn eerst aanvraag op 28 december 2020 gedaan. Nu was ik daar nog ruimschoots voor. Toch wilde ze tot zes keer (dag 297) onze vergunningsaanvraag niet in behandeling nemen. HIer een tijdlijn van gebeurtenissen. Met als hoogtepunt de anonieme email van 4 april 2022 waarin ze mij met bedekte woorden schreven: dat ze schijt hebben aan welk verzoek van de burgemeester, wethouders of andere volksvertegenwoordigers ook want hoe dank ook zouden wij de vergunning voor 15 jaar Rotterdam Swim kunnen vergeten. 

Dag1 - 30 augustus 2021
- eerste telefonische aanmelding bij Rotterdam Festivals

Dag 9 - 8 september 2021
- eerste afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim

Dag 37 - 6 oktober 2021
- eerste mondelinge aanmelding tijdens evaluatie dienstenoverleg,
- tweede telefonische aanmelding en online aanmelding B evenement bij Rotterdam Festivals

Dag 63 - 1 november 2021
- tweede afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim

Dag 87 - 24 november 2021 en 13 december
Op 24 november en 13 december  krijg ik in navolging van de twee afwijzingen van Rotterdam Festivals van de gemeente Rotterdam te horen of ik nog voor de kat z'n kut (een beetje zout in de wonden strooien) wat informatie wilden toesturen. Na verschillende te vergeefse telefoontjes stuur ik 30 december 2021 een email aan die persoon en uiteindelijk krijg ik daar dan 25 januari 2022 een slap emailtje (zonder enige excuses) met daarin de volgende tekst:

Geachte heer van Loon,

 

Abusievelijk heeft u deze mail ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Dag 149 - 26 januari 2022
- eerste verzoek aan commissie EDEM om onze vergunningsaanvraag van 30 augustus 2021 toch in behandeling te nemen
- op dit verzoek wordt niet ingegaan.

Dag 172 - 18 februari 2022
- brief aan de Burgemeester Rotterdam om ons alsnog een vergunning te geven. Zie reactie op 4 april

Dag 178 - 24 februari 2022
- online aanmelding A evenement

Dag 191 - 9 maart 2022
- derde afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim

Dag 193 - 11 maart 2022
- mail aan alle diensten met data voor bestuurlijk overleg over 15 jaar Rotterdam Swim
- PVDA Wethouder Moti doet navraag 

Dag 196 - 14 maart 2022
- vierde afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim 

Dag 210 - 28 maart 2022
- D66 Wethouder Kasmi doet navraag

Dag 211 - 29 maart 2022
-CDA Wethouder Eskes doet navraag

Dag 207 - 4 april 2022
- vijfde afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim
Nu van ANONIEME AMBTENAAR die schrijft ongeacht welke bestuursleden (lees burgemeester op 18/2 en wethouders op 11/3, 28/3 en 29/3) voor ons navraag doen. Wij blijven bij een afwijzing voor 15 jaar Rotterdam Swim met onderaan nog de uitsmijter:
Mocht u een aanvraag voor een vergunning voor dit evenement op de voorgeschreven wijze indienen en het wordt verleend ....

Commentaar:
Want het wordt hier wel duidelijk dat ook al had ik 15 jaar Rotterdam Swim twee jaar van te voren aangemeld wij er nog allerminst zeker van zijn dat wij de vergunning zouden krijgen. 

Dag 259 - 16 mei 2022
- VVD wethouder Karremans doet navraag 

Dag 262 - 19 mei 2022
- 13.50 de Burgemeester beslist dat onze aanvraag alsnog in behandeling genomen moet worden
- 14:20 aanmelding B evenement bij Rotterdam Festivals
- 15:09 zesde afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim

Dag 267 - 24 mei 2022
- 13:41 zesde afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim wordt nog eens fijntjes herhaald

Dag 282 - 8 juni 2022
- overleg met directie veiligheid. Ik had daar drie kleine wensen:
1. weer zoals van 2008 tot 2020 als klein evenement beoordeeld worden
2. als dit niet zou lukken meer deelnemers aan de start
3. als ook dit niet zou lukken de voorzitter laten vervangen

Commentaar:
Helaas haalde ik op alle drie de punten bakzeil.

Dag 296 - 22 juni 2022
- eerste dienstenoverleg

Dag 332 - 28 juli 2022
- zevende afwijzing 15 jaar Rotterdam Swim 

Commentaar:
In de uiteindelijke afwijzingsbrief staat dat wij 28 mei de aanvraag hadden ingediend. In werkelijkheid was onze eerste aanmelding op 30 augustus 2021 en onze laatste aanvraag op 19 mei 2022. Dus niet 31 mei 2022. Waarschijnlijk kwam het gunstiger uit om de wethouder even voor het gemak te misleiden vanwege de termijn die er voor staat. Zie de datum 28 juli 2022.  In de brief kan je ook nog net lezen dat ze het op spook Artikel 2.25 lid zeven a en b van de APV grond zien om de aanvraag af te wijzen. Het verbijsterende is dat dat hele artikel niet bestaat!