Alternatieven

Helaas mocht het feest van 12:00 tot 19:00 met aansluitend 15 jaar Rotterdam Swim niet doorgaan omdat de langzaamste / zwakste deelnemer volgens de gemeente er te lang over doet. De zwakste deelnemer zou, weten wij uit ervaring, er ongeveer 75 minuten over doen en dat was volgens het Havenbedrijf te dicht tegen zonsondergang. Ik heb nog van alles geprobeerd en bovenop onze:

 - 30 boten op het water (6 reddingsbrigade boten voor verplichte een op een zitplaats, tientallen kanoërs en kayakkers, snelle rib met Erasmus sport medisch team, snelle rib met rescue diver, wedstrijdboot,  bezemboot, persboot en publieksboot),
- uitgebreide eisen aan deelnemers waaronder de verplichte kantjeslopers, de strenge kledingrichtlijnen, de gefaseerde start, de sport medische keuring, de gratis trainingen
- ordehandhavers en de EHBO op de kant niet volstaan. 

Bood ik aan

- om de zwakste deelnemers dit jaar te weigeren, danwel hen alleen de Halve Rotterdam Swim aan te bieden.
- om tien minuten eerder te starten wat absoluut geen enkel probleem zou opleveren
- om extra bezemboten in te zetten bovenop de een op een zitplaatscapaciteit en dat wij rond 20:08 uur (30 minuten voor zonsondergang) actief deelnemers achterin het veld uit het water zouden halen. De meeste deelnemers zouden dan gelukkig al gefinished zijn.
- om alle deelnemers, kano en kayakkers en alle overige gemotoriseerde boten net zoals in 2013 van een lampje willen voorzien in het geval dat de zon plotseling een half uur eerder zou ondergaan.

Bewust kapot gemaakt

Niets maar dan ook niets was bespreekbaar. Het was een kwestie van buigen of barsten en 15 jaar Rotterdam Swim moest van de gemeente Rotterdam kapot gaan!