15 Jaar Rotterdam Swim

Tegenwerking

Wat veel mensen niet weten is dat de gemeente Rotterdam er elk jaar alles aan doet om dit prachtige zwemfestijn te verbieden. Zo moeten wij sinds 2012 elk jaar wel onze advocaat inschakelen om de jaarlijkse zwemtocht rond het Noordereiland door te kunnen laten gaan.  

Wat is er de afgelopen 15 jaar gebeurd

Sinds de een op een zitplaats eis uit 2012 zijn de kosten per deelnemer enorm gestegen, zijn heel veel sponsoren weggelopen en kan de Rotterdam Swim alleen nog maar bestaan doordat Erik van Loon jaarlijks voor vele tienduizenden euro's de zwemtocht in hartje Rotterdam financiert. Ondanks al dat geld dat Erik van Loon jaarlijkse in deze zwemtocht rond het Noordereiland pompt kon de Rotterdam Swim afgelopen 15 jaar maar liefst vier keer niet doorgaan. Drie keer vanuit overheidswege (2012, 2020 en 2022) waarvan twee jubileumedities en een keer vanwege persoonlijk omstandigheden (2014). 

Gecancelde edities

2012

Een paar weken voor 5 jaar Rotterdam Swim keurde de gemeente Rotterdam opeens de 50 zwemtrappen af en kwam men met de nu nog steeds geldende eis dat wij voor elke deelnemer 1 zitplaats op een goedgekeurde reddingsboot met tenminste 3 gediplomeerde leden moeten hebben. Helaas konden wij voor de 250 deelnemers niet op tijd 50 reddingsboten regelen en waren wij genoodzaakt om de jubileumeditie te cancellen. 

2014

Het jaar daarop moesten wij het aantal deelnemers flink terug brengen om aan de een-op-een eis te kunnen voldoen. De 2013 editie was overigens een hele bijzondere editie omdat toen een aantal deelnemers na zonsondergang finishten. Een situatie die zich eens in de 12 - 15 jaar voordoet! In 2014 moest ik de Rotterdam Swim cancellen vanwege het plotselinge overlijden van mijn moeder en het gebrek aan hulp van anderen. 

2020

In 2020 moesten wij wederom heel veel deelnemers het inschrijfgeld terugbetalen omdat het Havenbedrijf Rotterdam begin juli 2020 aangaf vanwege Corona niet te willen varen.  Wij hebben toen nog wel het Havenbedrijf van Antwerpen en het Havenbedrijf van Amsterdam proberen te strikken maar ondanks hun bereidheid, hadden zij helaas niet de mogelijkheid om ons op zo'n korte termijn uit de brand te helpen.

2022

Dit jaar werd onze vergunningsaanvraag 297 dagen ambtelijk tegen gehouden en toen wij uiteindelijk 22 juni met elkaar aan tafel zaten, kwam het Havenbedrijf Rotterdam met gestrekt been de vergadering binnen door te melden dat 15 jaar Rotterdam Swim niet op de jaarlijkse laatste zondag van augustus zou mogen worden gezwommen omdat na de laatste deelnemer de zon ondergaat. 

2021

In 2021 hing de Rotterdam Swim overigens ook aan een zijden draadje omdat de gemeente Rotterdam plots de Rotterdam Swim (75 minuten en maximaal 30 deelnemers) als kleinschalig A evenement (= € 245 leges) gelijk schaalde met meerdaagse grootstedelijke B evenementen (= € 2.042 leges) zoals de Rotterdamse Kermis (20 dagen), de Pride (10 dagen) en de Parade (7 dagen). Zij lachen zich daar rot om, voor ons was het bijna de genadeslag. De leges schoten daardoor met maar liefst € 1.800,- of te wel 800% omhoog. Daar waar ik voorheen een paar euro per deelnemer betaalde moest ik nu opeens per deelnemer € 70,- aan gemeentelijke belastingen zien op te hoesten terwijl het inschrijfgeld al jaren rond de € 10 per km schommelde. Uiteindelijk kon de Rotterdam Swim dankzij een subsidie van € 3.000,- uit een mysterieus Rotterdams potje dat jaar toch nog door gaan.