Misleiding

Loco burgemeester Robert Simons van Leefbaar Rotterdam gaf uiteindelijk op 28 juli ons de genadeslag. 15 jaar Rotterdam Swim werd verboden op allemaal onwaarheden. Lees ze hier per alinea terug. 

Alinea 1 Openingsalinea
Zij stellen dat wij de vergunning voor 15 jaar Rotterdam Swim pas op 31 mei 2022 hebben aangevraagd. Terwijl wij tussen 30 augustus 2021 en 22 juni 2022 jl. de Rotterdam Swim meerdere keren telefonisch, mondeling en schriftelijk hebben aangemeld / aangevraagd. De eerste afwijzing kregen wij op 8 september en daarna volgde er nog zes.  

Alinea 2 Besluit
Allereerst Artikel 2.25, zevende lid bestaat niet! Niet in de meest recente geconsolideerde Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam van 30 juni 2022 en ook niet in de eerdere geconsolideerde APV's die ik 2012 tot 2022 nauwgezet heb nageslagen. Het is verder echt bezopen om tegen mij te zeggen dat ik de veiligheid in geding zou brengen. Ik doe er juist alles aan om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Alinea 3 Overwegingen
Verder weet men totaal irrelevant  te melden dat ik een vergadering niet bij kon wonen. Ze vergeten echter te vermelden dat dit de eerste keer in 15 jaar is dat wij een vergadering niet bij konden wonen omdat ik en mijn collega niet konden.

Alinea 3 Uiterlijke termijn
Vervolgens wordt er in dezelfde alinea gesteld dat ik niet binnen 6 dagen de aangepaste stukken voor uiterlijk 8 juni 2022 had ingestuurd. Uiterlijk betekend tot en met. Met andere woorden: de stukken mochten ook op 8 juni 2022 ingezonden worden. Nu had ik de uiterlijke termijn gebruikt vanwege mijn gesprek op 8 juni 2022 (282 dagen na onze eerste aanvraag) met de directie veiligheid. zie aanvragen en afwijzingen. In dezelfde alinea corrigeren zij het valse beeld dat over mij geschetst wordt, door te schrijven dat ik wel de aangepast stukken op 8 juni had ingediend. 

Alinea 4 en 5 en 7 Stilstaand water
Vervolgens in in de afwijzingsbrief een alinea opgenomen waarin het Havenbedrijf melding maakt van afdrijven en/of vermist raken. Zoals het Havenbedrijf Rotterdam heel goed weet zwemmen wij al sinds 2005 min of meer op stilstaand water. Toch misbruiken zij keer op keer het vertrouwen van de politici door hen voor te houden dat deelnemers op stilstaand water kunnen afdrijven!

Alinea 6 Hoeveel minuten dan wel
Ik heb wel zeker geprobeerd om alle veiligheidspartijen, muzikanten, koks, docenten en vrijwilligers die bij ons jubileumfeest met een diner, een muziekoptreden, diverse workshops, aquarobics en het natuurlijk de Rotterdam Swim zelf waren betrokken naar een andere dag te krijgen. Alleen wil de gemeente Rotterdam ons, tot op heden, niet vertellen hoeveel minuten dan wel veilig zouden zijn. Zonder te weten of we nu 30, 45, 60, 90, 120 of 240 minuten zouden moeten aanhouden, had het voor ons geen enkele zin om naar een nieuwe datum uit te kijken. Desalniettemin lieten wij direct na het eerste dienstenoverleg op 22 juni jl drie nieuwe data uitrekenen in afwachting van hun antwoord hoeveel minuten er minimaal tussen de laatste deelnemer en zonsondergang zou moeten zitten. Voor het laten uitrekenen van de stromingsprognoses ben ik overigens afhankelijk van hetzelfde Havenbedrijf Rotterdam omdat het om hele ingewikkelde berekeningen kost dit per berekening gemiddeld 3 dagen. In nog geen 10 werkdagen had ik alle berekeningen. Op mijn vraag van 22 juni aan de gemeente Rotterdam hoeveel minuten er tussen de laatste deelnemer en zonsondergang moet zitten zit ik nog steeds te wachten.  

Alinea 6 In de ochtend
Dat wij op 28 augustus in de ochtend zouden kunnen zwemmen was helemaal klinkklare onzin omdat wij dan rond 06:35 hadden moeten starten. Terwijl de zon op 28 augustus pas om 06:47 zou opkomen. Kortom, wij mochten niet ruimschoots voor zonsondergang zwemmen maar mochten wel in het donker voor zonsopgang zwemmen??

Bij het Havenbedrijf Rotterdam schijnt men te denken dat eb/vloed elke dag met exact 12 uur verschil op en neer gaan!!!!!! 

Alinea 7 Alternatieven
Allereerst vergeet men te melden dat wij sinds 2012 (zie ook geweigerde vergunningen) verplicht zijn om per deelnemer een zitplaats op een reddingsbrigadeboot te hebben en dat wij naast de reddingsbrigade, kano en kayak's en de bezemboot ook nog twee snelle ribs inzetten voor het sport medisch team en de rescue diver, een wedstrijdboot en dat alle deelnemers alleen mogen starten met de verplichte kantjesloper (zie veiligheid). Als extra boden wij aan:
- een extra bezemboten bovenop de een op een reddingsbrigade en dat wij rond 20:08 uur (30 minuten voor zonsondergang) actief deelnemers achterin het veld uit het water zouden halen. De meeste deelnemers zouden dan gelukkig al gefinished zijn.
- de zwakste deelnemers dit jaar te weigeren, danwel hen alleen de Halve Rotterdam Swim aan te bieden.
- om tien minuten eerder te starten
- alle deelnemers, kano en kayakkers en alle overige gemotoriseerde boten net zoals in 2013 van een lampje willen voorzien in het geval dat de zon plotseling een half uur eerder zou ondergaan. 

Niets maar dan ook niets was bespreekbaar. Het was een kwestie van buigen of barsten en 15 jaar Rotterdam Swim moest van de gemeente Rotterdam kapot gaan!

Alinea 9
Zie Alinea 2