Veiligheid

In de afwijzingsbrief van de loco burgemeester Robert Simons van Leefbaar Rotterdam werd 15 jaar Rotterdam Swim verboden op basis van dat ik de openbare veiligheid in gevaar zouden brengen. Dat heeft mij enorm veel pijn gedaan. Alsof ik in al die jaren ook maar ooit, maar dan ook ooit de veiligheid van de deelnemers heb bezuinigd danwel in gedrang heb laten komen. Bovendien, train ik elk jaar deelnemers gratis en ik begeleid ook elk jaar persoonlijk onze gehandicapten deelnemers ook al mochten zij van de gemeente Rotterdam niet deelnemen.

In deze map vind je de volgende pagina's:

 • Stilstaand water
  De Rotterdam Swim wordt al sinds 2008 op stils
  tand water gezwommen. Toch blijft het Havenbedrijf Rotterdam beweren dat het niet zo is. Als je ze daar op aanspreekt zeggen dat het een definitie kwestie want ook al staat het water feitelijk stil er is nog altijd wel stroming alleen houden de landuitwaarts stromende rivier en de landinwaarts stromende zee elkaar in evenwicht.

 • een op een zitplaats
  Si
  nds de vijfde editie in 2012 moeten wij voor elke deelnemers een goedgekeurde zitplaats op een gecertificeerde reddingsboot met tenminste 3 gediplomeerde reddingsleden hebben. Dat betekent dat wij voor elke vijf zwemmers een reddingsboot met drie reddingsleden moeten hebben.

 • Veiligheidsmaatregelen
  De Rotterdam Swim kent naast 8 veiligheidsringen op en rond het parcours met jaarlijks +/- 30 boten op het water, ook uitgebreide eisen aan deelnemers waaronder de verplichte kantjeslopers, de strenge kledingrichtlijnen, de gefaseerde start, de sport medische keuring, de gratis trainingen