sport medische keuring

Inschrijven | Afzeggen | Kleding | Kantjesloper | Waiver | Sport Medische Keuring | Factsheet

Deelnemers ouder dan 60 jaar moeten een sportmedische keuring vooraf per post versturen naar:

Stichting Aquarius
tav Sport Medische Keuring

Beukelsweg 81a2
NL 3022 GG, Rotterdam

De kans op hartfalen voor sporters ouder dan 60 jaar is namelijk aanzienlijk. Zijn er tussen het moment dat u de verplichte medische keuring heeft laten afnemen en de dag van het zwemmen medische problemen ontstaan die van invloed zijn op uw deelname, gelieve dan dit vooraf melden aan het sport medisch team.

Let op!
Heeft u een open wond (een schaaf-, snijwond of iets dergelijks) dan verzoeken wij u deze met watervaste pleisters te bedekken.

De sport medische keuring is er niet voor niks. Lees ook onderstaande reactie:

Zwemmer op 17 mei 2010
Tot mijn grote verbijstering heeft de sportkeuring een ernstige, niet te negeren, hart falen aan het licht gebracht. Na cardiologisch onderzoek het dringende advies te stoppen met sporten. Helaas, dus geen zwemtrainingen meer, maar rustig wat ronddobberen. Wil je me van de lijst schrappen?

Veel succes en vr. gr. …