Waiver

Deelnemers zijn verplicht om dit formulier bij het afhalen van het startbewijs mee te nemen. Zonder compleet ingevulde waiver kunnen deelnemers niet starten.